Check treatment

Vicksburg Waterworks Co. v. Vicksburg