Check treatment

Union Trust Co. v. Garnett, Judge