Check treatment

Sullivan v. Hartford Fire Ins. Co.