Check treatment

Scott v. Jardine Gold Min. Mill. Co.