Check treatment

National Citizens' Bank v. Toplitz