Check treatment

Kimball v. Massachusetts Accident Co.