Check treatment

Johnson et al. v. Endura Mfg. Co.