Check treatment

Hunter v. Totman — Totman v. Hunter