Check treatment

Harrison State Bk. v. U.S. Fidelity G. Co.