Check treatment

Graham v. Boston, Hartford Erie Rr. Co.