Check treatment

Drumm-Flato Commission Co. v. Edmisson