Check treatment

Cochrane v. Badische Anilin Soda Fabrik