Check treatment

Topeka Santa Fe Ry. Co. v. Vosburg