Statev.Alfaro-Mendoza

Oregon Court of AppealsNov 30, 2005
126 P.3d 1260 (Or. Ct. App. 2005)
126 P.3d 1260202 Or. App. 720

No. A125122.

November 30, 2005.


Case affirmed without opinion.