Rivasv.United States

Supreme Court of the United StatesJun 20, 2016
136 S. Ct. 2497 (2016)

No. 15–1396.

06-20-2016

Qiana RIVAS, petitioner, v. UNITED STATES.


Petition for writ of certiorari to the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit denied.