Espinozav.Mississippi

Supreme Court of the United StatesJun 13, 2016
136 S. Ct. 2474 (2016)

No. 15–9209.

06-13-2016

Rodolfo ESPINOZA, aka Rodolfo Medrano Espinoza, petitioner, v. MISSISSIPPI.


Petition for writ of certiorari to the Supreme Court of Mississippi denied.